รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน
ผอ.สพม.เพชรบูรณ์