ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (สพม.40)

ติดต่อ : 151 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทร : 056-029656 ต่อ หมายเลขกลุ่มงานภายใน

Email : contact@sec40.go.th

Top