ที่โรงเรียนชื่อ url:
1กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์http://134.236.224.59/smss/kpsw/
2แคมป์สนวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/kswk/
3โคกปรงวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/kpwk/
4ชนแดนวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/cdwk/
5ซับบอนวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/sbwk/
6ซับสมบูรณ์วิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/sswk/
7ดงขุยวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/dkwk/
8ติ้ววิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/twk/
9ท่าด้วงพิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/tdpk/
10นาเฉลียงพิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/nlpk/
11นาสนุ่นวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/nswk/
12น้ำร้อนวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/nrwk/
13น้ำหนาววิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/nnwk/
14นิยมศิลป์อนุสรณ์http://134.236.224.59/smss/nys/
15เนินพิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/npk/
16บึงสามพันวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/bswk/
17ผาแดงวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/pdwk/
18ผาเมืองวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/pmwk/
19พัชรพิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/prpk/
20พุขามครุฑมณีอุทิศhttp://134.236.224.59/smss/pkmu/
21เพชรบูรณ์วิทยาhttp://134.236.224.59/smss/pbv/
22เพชรพิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/ppk/
23เพชรละครวิทยาhttp://134.236.224.59/smss/plw/
24เมืองกลางวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/mkwk/
25เมืองราดวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/mrwk/
26เมืองศรีเทพhttp://134.236.224.59/smss/mst/
27ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์http://134.236.224.59/smss/rkk/
28วังโป่งพิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/wbpk/
29วังโป่งศึกษาhttp://134.236.224.59/smss/wps/
30วังพิกุลพิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/wppk/
31วังใหญ่วิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/wywk/
32วิทยานุกูลนารีhttp://134.236.224.59/smss/wnk/
33ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกhttp://134.236.224.59/smss/sjrp/
34ศรีเทพประชาสรรค์http://134.236.224.59/smss/stps/
35ศรีมงคลวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/smwk/
36สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์http://134.236.224.59/smss/skwl/
37หนองไผ่http://134.236.224.59/smss/np/
38หล่มเก่าพิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/lkpk/
39หล่มสักวิทยาคมhttp://134.236.224.59/smss/lswk/