สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ยกเลิกประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้

Leave a Comment