วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการฝึกประสบการณ์ จุดจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ บรรยายการถอดบทเรียนและประสบการณ์บริหารสถานศึกษา และนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ปฐมนิเทศ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการของโรงเรียนด้วย SMAP Model

Leave a Comment