วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการนิเทศแบบบูรณาการ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนติ้ววิทยาคม โดยวิธีการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์