วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๕.๐๐​ น. นายประสิทธิ์​ อิน​วรร​ณา​ ผู้​อำนวยการ​สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ ๔๐ พร้อมด้วย​นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา ​เขต​ ๔๐ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ ๔๐

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เสื้อคลุม และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา และกลางแจ้ง