แนะนำบุคลากร

นายดนัยฤทธิ์ พิลา (หนุ่ย)

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ

การศึกษา : ปริญญาโท

“การประชาสัมพันธ์ คือ การจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กรและสาธารณะ”