นางสาวแพรวพรรณ ร่วมทอง (แพรว)

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

การศึกษา : ปริญญาตรี

กฎหมาย เป็นระบบของกฎและแบบแผนแนวทางปฏิบัติซึ่งบังคับใช้ผ่านสถาบันทางสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรม ในทุกที่ที่เป็นไปได้