นายประสิทธิฺ์ อินวรรณา ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2563 (ครุฑทองคำ) จ.เพชรบูรณ์

โดยรับรางวันจาก นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

มีนาคม 2564

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม