การนิเทศบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพม.เพชรบูรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เด็ก, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 19 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 26 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม จงว ทย ยินดีต้อนรับ ท่านประสิทธิ อินวรรณา สพม.40 ๑๙ กุมภาพนิธ์ ២๕๖៤"

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเดลื่อนนโยบาย และจุดเน้น สพม.40สู่การปฏิบัดิ แผนที่อำเภอหล่มสัก"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง