ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เว็บไซต์
167012001เพชรพิทยาคม http://www.pks.ac.th
267012002วิทยานุกูลนารี http://www.wk.ac.th
367012004สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ http://www.skpb.ac.th/
4 67012005เนินพิทยาคม http://www.npks.ac.th/
567012006เพชรบูรณ์วิทยา http://petchabunwittaya.ac.th/
667012007พัชรพิทยาคม https://sites.google.com/site/patcharapittayakom/
767012010ชนแดนวิทยาคม http://www.cdw.ac.th/
867012011ดงขุยวิทยาคม http://www.dongkhuiwittayakom.ac.th/
967012012วังโป่งพิทยาคม http://www.wangpongpit.ac.th/
1067012013วังโป่งศึกษา http://www.wpspb.ac.th/
1167022001หล่มสักวิทยาคม http://www.lomsak.ac.th/
1267022002ติ้ววิทยาคม http://www.tiuwit.ac.th/
1367022003ผาเมืองวิทยาคม http://www.pmwk.ac.th/
1467022004เมืองกลางวิทยาคม http://www.muangklang.ac.th/
1567022005ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://seejan.ac.th/
1667022006กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ http://kanchanapisek.ac.th/
1767022007ผาแดงวิทยาคม https://phadaeng.ac.th/
1867022008หล่มเก่าพิทยาคม http://www.lkp.ac.th/2014/
1967022009เมืองราดวิทยาคม http://www.mrws.ac.th/
2067022010น้ำหนาววิทยาคม https://nnwschool.thai.ac/
2167022011แคมป์สนวิทยาคม http://www.cswk.ac.th/
2267022012ร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ http://www.rkps.ac.th/
2367032001นิยมศิลป์อนุสรณ์ http://www.na.ac.th/
2467032002พุขามครุฑมณีอุทิศ http://www.pku.ac.th/
2567032003น้ำร้อนวิทยาคม http://www.namronwittayakom.ac.th/
2667032004ซับสมบูรณ์วิทยาคม http://sbw40.ac.th/
2767032005โคกปรงวิทยาคม https://kpwit.thai.ac/
2867032006วังใหญ่วิทยาคม http://wangyai.sec40.go.th/
2967032007ศรีเทพประชาสรรค์ http://www.prachasan.ac.th
3067032008เมืองศรีเทพ http://www.msts.ac.th
3167032009นาสนุ่นวิทยาคม https://nasanunwit.thai.ac/
3267032010หนองไผ่ https://www.nongphai.ac.th/
3367032011เพชรละครวิทยา http://www.phetlakorn.ac.th/
3467032012นาเฉลียงพิทยาคม http://www.nchpk.ac.th
3567032013ท่าด้วงพิทยาคม https://tdp.thai.ac/
3667032014บึงสามพันวิทยาคม http://www.bwit.ac.th/
3767032015วังพิกุลพิทยาคม https://www.wppk.ac.th/wppk63/
3867032016ซับบอนวิทยาคม https://sites.google.com/site/subbonwittayakhom/
3967032017ศรีมงคลวิทยาคม http://www.smw.ac.th/