โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ลำดับรหัสกระทรวงรหัส Smisรหัส PER CODEโรงเรียนประเภทการศึกษาอีเมล์QR Code เว็บไซต์เว็บไซต์โทรศัพท์
1106738057967012001380579เพชรพิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายphetschool@hotmail.comwww.pks.ac.th056-711453
2106738058067012002380580วิทยานุกูลนารีมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายWKphetchabun@gmail.comwww.wk.ac.th056-711454
3106738058267012004380582สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายvichakarn.suanphet63@gmail.comwww.skpb.ac.th056-564488
4106738058367012005380583เนินพิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายadmin@npks.ac.thwww.npks.ac.th056-752290
5106738058467012006380584เพชรบูรณ์วิทยามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายpetchabunwittaya@gmail.competchabunwittaya.ac.th056-751149
6106738058567012007380585พัชรพิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1067380585056-740177
7106738058867012010380588ชนแดนวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายSurasvadee@hotmail.comwww.cdw.ac.th056-761262
8106738058967012011380589ดงขุยวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายdongkhuiwittayakommail@gmail.comwww.dongkhuiwittayakom.ac.th056769011
9106738061767012012380617วังโป่งพิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายwongpongpit2018@gmail.comwww.wangpongpit.ac.th056569252
10106738061867012013380618วังโป่งศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายwangpongsuksa@wpspb.ac.thwww.wpspb.ac.th‭056-786-435
11106738059067022001380590หล่มสักวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย www.lomsak.ac.th056-701755
12106738059167022002380591ติ้ววิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายtiuwit@tiuwit.ac.thwww.tiuwit.ac.th056-705720
13106738059267022003380592ผาเมืองวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายphamuang2016@gmail.comhttp://www.pmwk.ac.th/056912095
14106738059367022004380593เมืองกลางวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายmkw2557@gmail.comhttp://www.muangklang.ac.th056-910212
15106738059467022005380594ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายsrijun_school@hotmail.co.thseejan.ac.th056-718131
16106738059567022006380595กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายkanchanapisek@kanchanapisek.ac.thwww.kanchanapisek.ac.th056-824544
17106738059667022007380596ผาแดงวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย1067380596@pracharath.ac.thwww.phadaeng.ac.th056-810747
18106738059767022008380597หล่มเก่าพิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายlkpschool@lkp.ac.thwww.lkp.ac.th056-709283
19106738059867022009380598เมืองราดวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายmuangrad@gmail.comwww.mrws.ac.th056-917476
20106738061667022010380616น้ำหนาววิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายnamnaowittayakom@gmail.comwww.nnws.ac.th056-705788
21106738061967022011380619แคมป์สนวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายcswk.ict@gmail.comwww.cswk.ac.th056-705966
22106738062067022012380620ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายromklaokhaokho@gmail.comhttp://www.rkps.ac.th/mainpage056-728062
23106738059967032001380599นิยมศิลป์อนุสรณ์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายhttp://www.na.ac.th./www.na.ac.th056-791426
24106738060067032002380600พุขามครุฑมณีอุทิศมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายpkuthitsc@gmail.comwww.pku.ac.th056-792782
25106738060167032003380601น้ำร้อนวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายnamronwittayakom@gmail.comwww.namronwittayakom.ac.th056-029408
26106738060267032004380602ซับสมบูรณ์วิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายsubwit@hotmail.comsbw40.ac.th056-713944
27106738060367032005380603โคกปรงวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายkpwit@kpwt.ac.thwww.kpwt.ac.th056-029406
28106738060467032006380604วังใหญ่วิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายfernando.metha@gmail.comwangyai.sec40.go.th056713990
29106738060567032007380605ศรีเทพประชาสรรค์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายprachasan@hotmail.comwww.prachasan.ac.th056-799333
30106738060667032008380606เมืองศรีเทพมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายmsts_muang@hotmail.comwww.msts.ac.th056-784072
31106738060767032009380607นาสนุ่นวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายnasanunwittayakom@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1067380607056-726502
32106738060867032010380608หนองไผ่มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายnongphai.school@gmail.comwww.nongphai.ac.th056-781622
33106738060967032011380609เพชรละครวิทยามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายphetlakorn@thaimail.comhttp://www.phetlakorn.ac.th/056-927133
34106738061067032012380610นาเฉลียงพิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายNachaliang2521@gmai.comwww.nchpk.ac.th056-789222
35106738061167032013380611ท่าด้วงพิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย tdp.thai.ac095-6274795
36106738061267032014380612บึงสามพันวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายsaraban@bwit.ac.thwww.bwit.ac.th/056-731263
37106738061367032015380613วังพิกุลพิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายwangpikul119@gmail.comwww.wppk.ac.th056-757018
38106738061467032016380614ซับบอนวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายsbwwit@gmail.comsbwk.ac.th056-928659
39106738061567032017380615ศรีมงคลวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายsrimkwit@gmail.comhttps://srimk.thai.ac/056-928286