สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  1 ตำแหน่ง และ ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 ตำแหน่ง รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังต่อไปนี้

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.