ประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ การย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียดดังต่อไปนี้

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.