ที่ โรงเรียน ชื่อ url:
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ http://134.236.224.62/smss/kpsw/
2 แคมป์สนวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/kswk/
3 โคกปรงวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/kpwk/
4 ชนแดนวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/cdwk/
5 ซับบอนวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/sbwk/
6 ซับสมบูรณ์วิทยาคม http://134.236.224.62/smss/sswk/
7 ดงขุยวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/dkwk/
8 ติ้ววิทยาคม http://134.236.224.62/smss/twk/
9 ท่าด้วงพิทยาคม http://134.236.224.62/smss/tdpk/
10 นาเฉลียงพิทยาคม http://134.236.224.62/smss/nlpk/
11 นาสนุ่นวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/nswk/
12 น้ำร้อนวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/nrwk/
13 น้ำหนาววิทยาคม http://134.236.224.62/smss/nnwk/
14 นิยมศิลป์อนุสรณ์ http://134.236.224.62/smss/nys/
15 เนินพิทยาคม http://134.236.224.62/smss/npk/
16 บึงสามพันวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/bswk/
17 ผาแดงวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/pdwk/
18 ผาเมืองวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/pmwk/
19 พัชรพิทยาคม http://134.236.224.62/smss/prpk/
20 พุขามครุฑมณีอุทิศ http://134.236.224.62/smss/pkmu/
21 เพชรบูรณ์วิทยา http://134.236.224.62/smss/pbv/
22 เพชรพิทยาคม http://134.236.224.62/smss/ppk/
23 เพชรละครวิทยา http://134.236.224.62/smss/plw/
24 เมืองกลางวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/mkwk/
25 เมืองราดวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/mrwk/
26 เมืองศรีเทพ http://134.236.224.62/smss/mst/
27 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ http://134.236.224.62/smss/rkk/
28 วังโป่งพิทยาคม http://134.236.224.62/smss/wbpk/
29 วังโป่งศึกษา http://134.236.224.62/smss/wps/
30 วังพิกุลพิทยาคม http://134.236.224.62/smss/wppk/
31 วังใหญ่วิทยาคม http://134.236.224.62/smss/wywk/
32 วิทยานุกูลนารี http://134.236.224.62/smss/wnk/
33 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก http://134.236.224.62/smss/sjrp/
34 ศรีเทพประชาสรรค์ http://134.236.224.62/smss/stps/
35 ศรีมงคลวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/smwk/
36 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ http://134.236.224.62/smss/skwl/
37 หนองไผ่ http://134.236.224.62/smss/np/
38 หล่มเก่าพิทยาคม http://134.236.224.62/smss/lkpk/
39 หล่มสักวิทยาคม http://134.236.224.62/smss/lswk/