ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.