ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

นายประทาน หาดยาว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

นายพร ดังดี

รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง

รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์

นายวิทยา เกษาอาจ

รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์