การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๗ ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม