วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการจัดแสดงผลงาน TO BE NUMBER ONE และร่วมให้กำลังใจชมรม TO BE WANGPONGSUKSA ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคเหนือ ที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ประเภทชมรมในสถานศึกษาต้นแบบ ระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ณ ฮอลล์ 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี